UTEHELG KAMPANJ

Kampanj för det nya eventet Utehelg. Intresseväckande annonser i uppstartsfasen. Arbetsgrupp för kampanjen: Anton Ivanov och Adam Upperman. (Tätt svar: gemet)
Sociala media-filmer tillsammans med redaktör och föreläsare. Filmredigering: Adam Uppermann.
Film från eventet filmad av mig tillsammans med frivilliga som fick låna gopro eller mobil.