Illustrationer till vård och omsorg

Vätterhem – animerade filmer

Grafik till instruktionsfilmer ll instruktionsfilmer för hyresgäster hos Vätterhem. Bilder till två filmer i november 2022

Faco – en film om familjehemsvård

Lindalen – film om missbruksvård

Animerad film om ventilationssystem för flerfamiljshus

Illustrationer om app för nykterhet

Bilder för film om antidepressiv medicin

Illustrationer som visar symptom och behandling av depression för läkemedelsbolag.

Pictogram/symboler till Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisation

Pictogram för användning på webb, print och i presentationsmaterial. Bilderna visar ämnen som: balans mellan privatliv och

Logotyp / bild för Dagens Juridik podcast

Grafik till animerad film för Sala-Heby Energi

Designförslag och skarpa bilder till animerad informationsfilm. Kund: Internfilm/Sala Heby Energi

Grafik-koncept till animerad film för Förrådsbolaget

Designförslag/illustrationer till animerad informationsfilm. Kund Internfilm.

Grafikkoncept till animerad reklamfilm för bemanningsbolag

Designförslag/illustrationer till animerad informationsfilm för att bemanningsbolag inom byggsektorn i Göteborg. Kund Inter

Grafikmanér till film om friskolor

Manérförslag till film med statistik och information om friskolor. Kund Internfilm.

Grafik till film om smarta vattenrör

Grafik till film som visar funktioner och fördelar hos patenterade rörlösningar från Eltas. Kund Internfilm. Se även: htt

Illustrationer till film för Väktarskolan

Illustrationer till animerad film för Väktarskolan. Baserat på byråns koncept. Byrå Internfilm. Se även: http://antoniva

Grafik till Intersolia

Förslag till grafikkoncept för informationsfilm. Byrå: Internfilm.